Chuyến đi về trại phong Bến Sắn ngày 14-01-2018-ban liên lạc Thầy Cô & cựu học sinh Petrus Ký – LHP

Như thông lệ hàng năm, ngày 14-01-2018 đoàn từ thiện: Thầy Cô, cựu HS Petrus ký – Lê Hồng Phong đến thăm và phát quà Tết cho bệnh nhân và trại viên khu điều trị Bến Sắn Bình Dương.Ngày này cũng là ngày giỗ của BS Bùi Vĩnh Nghiệp (Petrus Ký 57-64),người đã dành trọn Xem tiếp

Kỷ niệm 30 năm ra trường 1985-1988

Đến hẹn lại lên,ngày 6-01-2018 nhóm cựu học sinh 1985-1988 của trường Trung học Petrus Ký – Lê Hồng Phong tổ chức kỷ niệm 30 năm ra trường : Mãi không quên”.Mỗi năm các nhóm cựu học sinh tổ chức nhiều sáng tạo vui tươi đầy tình Thầy Trò , bè bạn. Giới thiệu bài Xem tiếp