Tổng kết tài chính đợt học bổng 2017

Ban Liên Lạc Thầy Cô & Cựu Học Sinh PKLHP

Tổng kết tài chính đợt học bổng 2017

06/02/2018 Học bổng Thông báo BLL 0
Chương trình Học bổng & NCKH, BLL TC CHS PK-LHP   “Tiếp Sức Đàn Em”
NK 2017-2018 – Học bổng: $4,000,000 đ – Nghiên cứu Khoa học: $5,000,000 đ
TT NGÀY DIỄN GIẢI CHS NĂM CK TM THU CHI TỒN
01/02/2018 Chủ Tài Khoản: La Chí Hải CHS 71-78 220.000.000 115.000.000 105.000.000
05/02/2018 109.000.000 (-) 2,670,405
PVcomBank, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam, Chi Nhánh Gia Định, PGD-VVT, Tp.HCM
Số Tài Khoản: 107 000 450 860                       (Số cũ: 0000 2185 2796; Số cũ: 107 000 269 127)
1 01/6/2016 Nguyễn Hữu Văn 62-69 X      10.000.000       10.000.000
2 17/6/2016 Từ Thành Nhơn 72-79 X        1.000.000       11.000.000
3 17/6/2016 Lý Hồng Giang 63-70 X        2.000.000       13.000.000
4 27/6/2016 Từ Thành Nghĩa 73-80 X        5.000.000       18.000.000
5 15/7/2016 Đỗ Thị Thu Hà 88-91 (A 12) X        3.500.000       21.500.000
6 15/7/2016 Nguyễn Minh Nghĩa 65-72 X        1.000.000       22.500.000
7 17/7/2016 Phan Hồng Hải Bs 64-71 X        1.000.000       23.500.000
8 17/7/2016 Võ Quang Điện 61-68 X        1.000.000       24.500.000
9 18/7/2016 Võ Xuân Hải 69-76 X        1.000.000       25.500.000
10 18/7/2016 Từ Quốc Dung 70-77     X        4.000.000       29.500.000
11 27/7/2016 Trương Thị Lệ Hà 84-87     X        1.000.000       30.500.000
12 04/8/2016 Nguyễn Đức Nghĩa 84-87     X        5.000.000       35.500.000
13 07/8/2016 Trần Thanh Long 65-72     X        1.000.000       36.500.000
14 09/8/2016 Trần Hữu Chinh 59-66     X        5.000.000       41.500.000
15 09/8/2016 Nguyễn Lâm Cao Nguyên 90-93     X        2.000.000       43.500.000
16 08/11/2016 Một cựu HS K93 (Ẩn danh) 90-93     X      10.000.000       53.500.000
17 08/11/2016 Đinh Quang Thuỳ 62-69     X        2.000.000       55.500.000
18 08/11/2016 Võ Mỹ Linh 92-95     X        8.000.000       63.500.000
19 08/11/2016 Võ Văn Ninh 64-71     X        5.000.000       68.500.000
20 08/12/2016 Phùng Thị Thu Thuỷ 84-88     X        8.000.000       76.500.000
21 13/8/2016 Trần Hữu Hiệp 74-81     X        1.000.000       77.500.000
22 13/8/2016 Trần Ứng Sanh 82-85     X            500.000       78.000.000
23 15/8/2016 PVcomBank CNGĐ (via Võ Mỹ Linh) 92-95     X      20.000.000       98.000.000
24 15/8/2016 Huỳnh Thị Thu Trang 85-88     X        1.000.000       99.000.000
TT NGÀY                   DIỄN GIẢI       NĂM    CK   TM          THU          CHI         TỒN
25 16/8/2016 Một cựu HS K08 (Ẩn danh) 100USD 05-08     X        2.224.000     101.224.000
26 16/8/2016 Một cựu HS K10 (Ẩn danh) 50USD 07-10 X        1.112.000     102.336.000
27 21/8/2016 Trần Ngọc Đỉnh Bs RHM 62-69     X        1.000.000     103.336.000
28 23/8/2016 Trương Mỹ Trúc Lam 82-85     X        1.000.000     104.336.000
29 24/8/2016 Một cựu HS K85 (Ẩn danh) 100 USD 82-85     X        2.224.000     106.560.000
30 24/8/2016 Trần Thị Kim Thoa GV LHP GV LHP     X        1.000.000     107.560.000
31 24/8/2016 La Chí Hải Bs 71-78 X        1.000.000     108.560.000
32 26/8/2016 Lê Nguyễn Minh Quang 82-84     X        1.000.000     109.560.000
33 27/8/2016 Bùi Đại Đức 59-66 X        4.000.000     113.600.000
34 27/8/2016 Bùi Thế Mẫn 67-74     X        1.000.000     114.560.000
35 31/8/2016 Lê Viết Hải (sẽ góp sau 31-8-16) 70-77 X      85.440.000     200.000.000
36 05/9/2016 Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh 12 CS X         2.000.000     198.000.000
37 05/9/2016 Lê Hoài Chung 12 D X         2.000.000     196.000.000
38 05/9/2016 Lê Minh Hiếu 12 CS X         2.000.000     194.000.000
39 05/9/2016 Nguyễn Thị Thanh Ngân 12 A1     X         2.000.000     192.000.000
40 05/9/2016 Trần Thị Hồng Oanh 12 A1     X         2.000.000     190.000.000
41 05/9/2016 Bùi Tường Vi 12 B     X         2.000.000     188.000.000
42 05/9/2016 Trần Ngọc Quế Anh 11 CS     X         2.000.000     186.000.000
43 05/9/2016 Nguyễn Minh Hạnh 11 CT2     X         2.000.000     184.000.000
44 05/9/2016 Trần Thái Hiền 11 SN2     X         2.000.000     182.000.000
45 05/9/2016 Nguyễn Hoàng Linh 11 SN2     X         2.000.000     180.000.000
46 05/9/2016 Nguyễn Hữu Hoàng Long 11 CTin     X         2.000.000     178.000.000
47 05/9/2016 Triệu Trạch Nam 11 Ctrung     X         2.000.000     176.000.000
48 05/9/2016 Nguyễn Nhật Bảo Quân 11 CT2     X         2.000.000     174.000.000
49 05/9/2016 Chế Hồng Bảo Thi 11 CS     X         2.000.000     172.000.000
50 05/9/2016 Đinh Hoàng Tú 11 CL2     X         2.000.000     170.000.000
51 05/9/2016 Trương Ái Vy 11 B     X         2.000.000     168.000.000
52 05/9/2016 Lê Thái Phương Mai 10 CA1     X         2.000.000     166.000.000
53 05/9/2016 Lục Tú Văn 10 Ctin     X         2.000.000     164.000.000
54 09/12/2016 Từ Thành Nghĩa 73-80     X        5.000.000  169.000.000
55 11/11/2016 GĐ Thầy Vủ Văn Khác GĐGV     X      10.000.000     179.000.000
56 09/12/2016 Phạm Tấn Anh Khoa 11 CT1     X         5.000.000     174.000.000
57 09/12/2016 Chữ Hoang Minh Đức 11 CL1     X         5.000.000     169.000.000
TT NGÀY                  DIỄN GIẢI        NĂM    CK   TM          THU           CHI  TỒN
58 09/12/2016 Nguyễn Lê Như Quỳnh 11 CL1     X         5.000.000     164.000.000
59 09/12/2016 Huỳnh Hồng Thiên Hương 12 CA2     X         5.000.000     159.000.000
60 09/12/2016 Nguyễn Bách Khoa 12 CL1     X         5.000.000     154.000.000
61 09/12/2016 Phạm Hoàng Nguyên Hiền 12 CT1     X         5.000.000     149.000.000
62 09/12/2016 Nguyễn Đình Phước Thịnh 12 CL2     X         2.000.000     147.000.000
63 30/12/2016 Nguyễn Đình Phước Thịnh 12 CL2     X         2.000.000     145.000.000
64 30/12/2016 Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh 12 CS     X         2.000.000     143.000.000
65 30/12/2016 Lê Hoài Chung 12 D     X         2.000.000     141.000.000
66 30/12/2016 Lê Minh Hiếu 12 CS     X         2.000.000     139.000.000
67 30/12/2016 Nguyễn Thị Thanh Ngân 12 A1     X         2.000.000     137.000.000
68 30/12/2016 Trần Thị Hồng Oanh 12 A1     X         2.000.000     135.000.000
69 30/12/2016 Bùi Tường Vi 12 B     X         2.000.000     133.000.000
70 30/12/2016 Trần Ngọc Quế Anh 11 CS     X         2.000.000     131.000.000
71 30/12/2016 Nguyễn Minh Hạnh 11 CT2     X         2.000.000     129.000.000
72 30/12/2016 Trần Thái Hiền 11 SN2     X         2.000.000     127.000.000
73 30/12/2016 Nguyễn Hoàng Linh 11 SN2     X         2.000.000     125.000.000
74 30/12/2016 Nguyễn Hữu Hoàng Long 11 CTin     X         2.000.000     123.000.000
76 30/12/2016 Triệu Trạch Nam 11 CTrung     X         2.000.000     121.000.000
76 30/12/2016 Nguyễn Nhật Bảo Quân 11 CT2     X         2.000.000     119.000.000
77 30/12/2016 Chế Hồng Bảo Thi 11 CS     X         2.000.000     117.000.000
78 30/12/2016 Đinh Hoàng Tú 11 CL2     X         2.000.000     115.000.000
79 30/12/2016 Trương Ái Vy 11 B     X         2.000.000     113.000.000
80 30/12/2016 Lê Thái Phương Mai 10 CA1     X         2.000.000     111.000.000
81 30/12/2016 Lục Tú Văn 10 CTin     X         2.000.000     109.000.000
82 14/01/2017 Ts.Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyên HT ĐH HồngBàng     X        5.000.000     114.000.000
83 20/01/2017 Lê Chi Huỳnh Uyên    (bổ xung trễ) 11 CV1     X         4.000.000     110.000.000
84 20/01/2017 Trần Ngọc Tuyết Nhi  (bổ xung trễ) 11 B     X         5.000.000     105.000.000
TỔNG CỘNG    220.000.000    115.000.000 105.000.000
Năm học 2017 – 2018
Học sinh Học Bổng
85 04/02/2018 Hà Như Tâm 10A3 X         4.000.000
86 04/02/2018 Nguyễn Khánh Toàn 10CH2 X         4.000.000
87 04/02/2018 Dương Ngọc Tiểu Minh 10CTRN X         4.000.000
TT NGÀY                    DIỄN GIẢI       NĂM CK TM          THU           CHI         TỒN
88 04/02/2018 Lê Phước Quyền 11CH2 X         4.000.000
89 04/02/2018 Nguyễn Phạm Tùng Lâm 11CL1 X         4.000.000
90 04/02/2018 Nguyễn Hoàng Quỳnh Như 11CA3 X         4.000.000
91 04/02/2018 Ngô Đăng Khoa 11SN2 X         4.000.000
92 04/02/2018 Vương Trọng Phủ 12CH1 X         4.000.000
93 04/02/2018 Nguyễn Nhật Bảo Quân 12CT2 X         4.000.000
94 04/02/2018 Nguyễn Ngọc Phương Uyên 12CT2 X         4.000.000
95 02/04/2018 Quản Lượng 12CTIN X         4.000.000
    Nhóm Nghiên cứu Khoa học
96 04/02/2018 Lê Văn Yên Khê 11A1 X         5.000.000
Lê Văn Yên Khanh 11A1
97 04/02/2018 Võ Nguyễn Khả Ái 12CV2 X         5.000.000
Lê Ngọc Thảo Hiền 12D1
98 04/02/2018 Nguyễn Đỗ Minh Khôi 12CT1 X         5.000.000
Nguyễn Đỗ Duy Anh 12A1
99 04/02/2018 Nguyễn Thị Kim Ngân 12A1 X         5.000.000
Dương Nguyễn Minh Anh 12A1
100 04/02/2018 Vương Kim Hoàng Châu 12CV2 X         5.000.000
Đặng Thị Thảo Vy 12CV2
101 04/02/2018 Lê Hoàng Ngọc Ân 11CH1 X         5.000.000
Phạm Thành Tân 11SN2
102 04/02/2018 Chế Khánh Tinh 11CA3 X         5.000.000
Lại Huỳnh Yến Nhi 11CA3
103 04/02/2018 Võ Trung Nghĩa 10CS X         5.000.000
Lê Uyên Phương Ngân 10TH
104 04/02/2018 Nguyễn Hoàng Minh Khôi 12CL2 X         5.000.000
Vũ Phương Thảo 12CV1
105 04/02/2018 Lê Thị Hồng Hạnh 11CTRN X         5.000.000
Thân Ngọc Minh Khuê 11CV2
106 04/02/2018 Đàm Thị Thanh Hà 12CV1 X         5.000.000
Nguyễn Trường Thịnh 12CT1
TT NGÀY                 DIỄN GIẢi       NĂM CK TM         THU          CHI          TỒN
107 04/02/2018 Vũ Huy Cường 11CA1 X         5.000.000
Trần Đức Minh 11CA3
108 04/02/2018 Lê Khôi Mai 11CH2     X         5.000.000
TỔNG CỘNG    220.000.000    109.000.000    (-) 2,670,405
Quỹ còn lại: (-) 2,670,405 đồng, ngày 04-02-2018, 11:00 h,                    Bs. LA CHÍ HẢI, CHS 71-78, 26/01/2018 Bs.La Chi Hai, CHS 71-78 05/02/2018
105,000,000 đ + 1,379,595 đ (tiền lãi) = 106,379,595 đ, căn cứ SỔ PHỤ TÀI KHOẢN ngày 02/02/2018.
Từ ngày 20/01/2017 đến ngày 04/02/2018 Không kêu gọi đóng tiền thêm cho Quỹ Học bổng “Tiếp Sức Đàn Em”
Sau ngày phát Học bổng và NCKH 04-02-2018, sẽ kêu gọi đóng tiền cho Quỹ Học Bổng “Tiếp Sức Đàn Em”
LỄ PHÁT HỌC BỔNG VÀ BUỔI TẤT NIÊN TRI ÂN THẤY CÔ TỐI 04-02-2018 RẤT ĐÔNG ĐỦ VÀ RẤT THÀNH CÔNG.