Tiểu sử Ông Petrus Trương Vĩnh Ký

Ban Liên Lạc Thầy Cô & Cựu Học Sinh PKLHP

  • Trương Vĩnh Ký: Nhà Văn Hóa Lỗi Lạc (bài của GS Nguyễn Vĩnh Thượng) [file PDF]
  • Vinh danh Trương Vĩnh Ký – Nhà Văn Hóa Lớn, Nhà Bác Ngữ Học Lỗi Lạc (bài của GS Đỗ Quang Vinh) [file PDF]
  • Trương Vĩnh Ký – Con người và sự nghiệp (bài của Lê Văn Đặng) [file PDF]
  • Thử nhận xét về “Tâm Bút” phê phán Petrus Ký (bài của Nguyên Nguyên)