Giới thiệu BLL

Ban Liên Lạc Thầy Cô & Cựu Học Sinh PKLHP

Ban Liên Lạc Thầy Cô & Cựu Học Sinh Petrus Ký -Lê Hồng Phong (gọi tắt là BLL – Ban Liên Lạc) được thành lập nhằm mục đích:

 • Kết chặt tình thân hữu và tương thân trợ giữa Thầy Cô và học sinh của ngôi trường Petrus Ký- Lê Hồng Phong thuộc nhiều thế hệ nối tiếp nhau.
 • Hướng dẫn các bạn cựu học sinh về thăm ngôi trường thân yêu,tổ chức thăm viếng các Thầy Cô cũ.
 • Đầu mối liên kết các Hội Ái Hữu Petrus Ký – Lê Hồng Phong ở hải ngoại cũng như ơ trong nước.
 • Cung cấp danh sách các nhóm Cựu học sinh các thế hệ

Xem tất cả thông báo của BLL tại đây: http://petruskylhp.com/banlienlac/category/thong-bao-bll/

Thành Phần BLL nhiệm kỳ 2017-2019 gồm có:

 • Cố Vấn Ban Liên Lạc:
  1 Thầy Trần Thành Minh 50 57
  2 Anh Nguyễn Chơn Trung 61 65
  Trưởng Ban Liên Lạc:
  1 Trần Hữu Chinh 59-66
  Ba Phó Ban Liên Lạc:
  2 Nguyễn Thị Yến Trinh Hiệu Trưởng trường chuyên Lê Hồng Phong
  3 Võ Văn Ninh 64-71
  4 Nguyễn Minh Nghĩa 65-72
  Các ủy viên BLL:
  5 Huỳnh Bửu Sơn 56-63
  6 Trần Kim Long 74-81
  7 Võ Xuân Hải 69-75
  8 Nguyễn Lương Dũng 59-66
  9 Nguyễn Hữu Văn 62-69
  10 Lê Viết Hải 70-77
  11 Lê Nguyễn Minh Quang 82-85
  12 Nguyễn Đức Thống 70 77
  13 Trần phi Công 64 71
  14 Phan Hồng Hải 64-71
  15 La Chí Hải 71-78
  16 Đinh Quang Thùy 62-69
  17 Trần Ngọc Đỉnh 62-69
  18 Nguyễn Văn Điền Sơn 71-78
  19 Sử Khắc Dũng 73-80
  20 Nguyễn Văn Hiến 74-81
  21 Phạm Thanh Quân 74-81
  22 Ngô Đình Dũng 83-86
  23 Trần thị Yến Loan 83 86
  24 Lê Hoàng Phong 84-87
  25 Trương Thị Lệ Hà 84-87
  26 Huỳnh Vũ Thục Uyên 88-91
  27 Trần Anh Khôi 91-94
  28 Trương Mỹ Trúc Lam 82-85
  29 Lê Thị Sen 82 85
  30 Đặng Chiếu Nhiên 71 78
  31 Trương Bích Lệ 83 86
  32 Trương Hồng Giang 84 87
  33 Cam Duy Nghĩa 84 87
  34 Lê Ngọc Lam Điền 85 88
  35 Nguyễn Minh Trường 89 92
 • Ban Thường Trực Nhiệm kỳ 2017-2019 (18 thành viên )Trưởng Ban Liên Lạc :
  1 Trần Hữu Chinh 59-66
  Ba Phó Ban Liên Lạc :
  2 Nguyễn Thị Yến Trinh Hiệu Trưởng
  3 Võ Văn Ninh 64-71
  4 Nguyễn Minh Nghĩa 65-72
  Ủy viên
  5 Nguyễn Hữu Văn 62-69
  6 Phan Hồng Hải 64-71
  7 La Chí Hải 71-78
  8 Đặng Chiếu Nhiên 71-78
  9 Trương Bích Lệ 83-86
  10 Trương Thị Lệ Hà 84-87
  11 Huỳnh Vũ Thục Uyên 88-91
  12 Cam Duy Nghĩa 84-87
  13 Trương Hồng Giang 84-87
  14 Trần Anh Khôi 91-94
  15 Ngô Đình Dũng 83-86
  16 Lê Ngọc Lam Điền 85-88
  17 Nguyễn Minh Trường 89-92
  18 Trương Mỹ Trúc Lam 82-85

Liên hệ:

Địa chỉ liên lạc:

Văn phòng Ban Liên Lạc Petrus Ký- Lê Hồng Phong (trong khuôn viên trường)

235 Nguyễn Văn Cừ Quận 5 TP.HCM

Điện thoại : 84.8.8308760

E-mail : banlienlac@petruskylhp.net

Website: www.petruskylhp.com

Các vấn đề liên quan website: khoi@petruskylhp.net (Trần Anh Khôi 91-94)